Abych mohl nabízet, musím znát

Pro tvorbu internetových stránek zejména jazyk HTML a k tomu pro nastylování vzhledu CSS. Pro rozpohybování a funkčnost stránek skriptovací jazyk Javascript, nejlépe některou z knihoven jQuery, na straně klienta a na straně serveru jazyk php a nakonec pro data mySQL (mariaDB).

Vytvoření zajímavého návrhu vzhledu i výsledné šablony obstará práce s grafickými programy Corel Paint Shop Pro a Inkscape.

Svým klientům nabízím mnou již prověřené hostingy od Blueboard a Web4U.